Badanie sprawozdania finansowego promocje

Dane kontaktowe

Anna Dzieniszewska Biegły Rewident
Biuro:
ul. Samolotowa 7 lokal 100
03-980 Warszawa (Gocław)

Firma uprawniona do badania sprawozdań finansowych nr 4010 na liście firm audytorskich Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego


KSIĘGOWOŚĆ PEŁEN ZAKRES
tel. kom.: 697 437 888
tel/fax.: 22 673 21 39
email: biuro@rewident.waw.pl


Promocje, RODO
RODO
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Dzieniszewska z siedzibą ul. Rechniewskiego 2/9, 03-980 Warszawa tel.: 697-437-888, adres e-mail: biuro@rewident.waw.pl
2. Kontakt z Administratorem danych osobowych: adres e-mail: biuro@rewident.waw.pl
adres pocztowy: Administrator Danych Osobowych, Anna Dzieniszewska, ul. Rechniewskiego 2/9, 03-980 Warszawa
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust 1 lit.b RODO);
- wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust 1 lit.c RODO);
- dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit.f RODO)
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy i wykonanie zadań z niej wynikających.
5. Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na Pani/Pana wniosek, możemy jako administrator zaktualizować Pani/Pana dane osobowe.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim niezwiązanym z firmą Anna Dzieniszewska. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, dla których dostęp jest niezbędny do wykonania umowy (np. ZUS, Urząd Skarbowy, GIIF) o ile szczególne przepisy prawa nie stanowią inaczej.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku zakończenia umowy celem ochrony interesów firmy Anna Dzieniszewska z siedzibą ul. Rechniewskiego 2/9, 03-980 Warszawa.Webmaster: Anna Dzieniszewska
Badanie sprawozdania finansowego Warszawa promocje RODO